Beställa extra tömning av slambrunn eller tank

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Med den här tjänsten kan du beställa tömning av slambrunn eller tank.


Tänk på följande för att underlätta tömningen:

  • Det måste finnas en farbar väg för lastbil fram till slambrunnen.
  • Vägen ska klara av tung trafik. 
  • Märk ut brunnen med en käpp eller liknande.
  • Väg och brunn ska vara fri från sly, ris och andra hinder

 Avgifter och tilläggsavgifter framgår av renhållningstaxan på Vatten och miljöresurs webbplats

Kommunen ansvarar ej för skador som kan uppstå på brunn, väg eller omgivande terräng i samband med tömningen, i de fall väg ej uppfyller kraven på bärighet. 

Medgivande för körning på gräsytor kan göra via e-tjänst. Länk till e-tjänsten

 

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Beställningen ska göras av fastighetsägare

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa