Medgivande, körning på gräsytor

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Som fastighetsägare medger du att slamtömningsfordon får köra på fastighetens gräsytor vid slamtömning.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa