Feldebitering - Grundavgift gemensamt kärl, fritidshus. Bräcke kommun.

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Bräcke kommun har debiterat felaktiga grundavgifter för gemensamt kärl fritidshus mellan 1 juli 2016 till 29 februari 2020. Här har du som är berättigad till återbetalning möjlighet att ansöka om detta.

 I e-tjänsten kommer du att behöva legitimera dig med Bank-ID, uppge kontonummer samt ange vilken fastighet det gäller. I detta steg söker du på adress för fastigheten. Kommer din adress eller fastighetsbeteckning upp, så kan du vara berättigad till återbetalning. Finns din adress eller fastighet inte med har du inte blivit felaktigt debiterad och du kan därmed inte ansöka om återbetalning.
 

I första hand kommer återbetalningen att krediteras på kommande faktura.
I andra hand utbetalas den till angivet konto.

 Utbetalningen kommer från Bräcke kommun.

 Har du några frågor kan du kontakta oss på kundservice@vattenmiljoresurs.se

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa