Autogiroanmälan - Bergs kommun

LÄS MER

I denna e-tjänst ger du ett medgivande för autogiro för fakturor från Bergs kommun avseende barnomsorg, äldreomsorg, vatten avlopp och renhållning eller övriga fakturor.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten