Ansvarsöverlåtelse - vatten och renhållning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Fastighetsägare kan avtala om ansvarsöverlåtelse för nyttjanderättsinnehavare (hyresgäst )  om

- Grundavgift
- Tömning av sopkärl/container
- Vatten och avlopp

OBS! Om inte nyttjanderättshavaren betalar fakturan går betalningsansvaret över till fastighetsägaren enligt kommunens renhållningsföreskrifter.
Om ert avtal med nyttjanderättshavaren upphör var god kontakta Vatten och Miljöresurs på kundservice 

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa