Ansökan anslutning till kommunalt vatten och avlopp

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Anmälan/ansökan om kommunalt vatten och avlopp ska göras vid nyanläggningar men även efteranslutningar till attefallshus, garage, gäststuga eller liknande.

Ansökan skall vara  Vatten och miljöresurs tillhanda senast sex veckor innan önskad påkoppling.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa