Sop- matavfallskärl - beställa / byta

LÄS MER

Här kan du som har ett privat boende, permanent eller fritidsboende, beställa eller byta storlek av rest- och matavfallskärl.

Avfallsföreskrifter och avfallstaxa hittar du på Vatten och miljöresurs hemsida

Har du ett trasigt kärl, hittar du e-tjänsten för felanmälan,  E-tjänst för felanmäla sop- matavfallskärl

Normalt töms ditt kärl 26 gånger per år, dvs varannan vecka. Önskar du du annan frekvens på tömning kontakta kundservice.

kundservice@vattenmiljoresurs.se

Tel: 010-25 15 315, telefontid 9-12

 

 

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information via Mina sidor.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa