Ändra fakturaadress- Vatten och Renhållning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Vatten och Renhållning får ingen information från Skatteverket om adressändring. Du måste själv meddela oss om ändringen.

Adressändring gör du om du exempelvis byter efternamn eller flyttar. Om ni är fler delägare till en fastighet och vill ändra vem fakturan ska gå till handlar det också om en adressändring. Vi kan skicka fakturan till den ni väljer, men alla delägare är solidariskt betalningsansvariga för de kostnader avseende vatten och renhållning som uppkommer på fastigheten.

Om du vill att fakturor gällande ett dödsbo ska gå till en tillfällig adress kan vi lägga in en c/o-adress.

Gäller det ett ägarbyte använd e-tjänsten Ägarbyte

 

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa